Her finder du lidt praktiske oplysninger om os og dine forsikringer

Ved tegning af forsikring

Hvis du er i tvivl om, hvilken dækning du skal og kan vælge, er du altid meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi hjælper dig med at få den dækning, som er mest relevant for dig.

Når du køber en forsikring online hos os, går den igennem i det øjeblik, du trykker godkend køb. Du får herefter en bekræftelse på den indtastede email-adresse. I mailen står der, at vi har registreret dit køb, og at du vil høre nærmere fra os hvis der er problemer eller ting der skal afklares i fht. den den forsikring du har tegnet.  Skulle du mod forventning ikke have modtaget mailen, så tjek gerne om mailen ligger i dit spam-filter - ellers er du meget velkommen til at kontakte os.

Det er vigtigt at du afgiver korrekte oplysninger når du tegner forsikringen, og oplyser os om de sygdomme eller skader dit kæledyr har eller har haft tidligere. 

Noget vil måske medføre en klausul - mens andet blot vil blive noteret. Det er vigtigt at du afgiver korrekte oplysninger.

Skader eller sygdomme der er opstået inden forsikringen er tegnet, vil der ikke være dækning for - heller ikke fremadrettet.

Har du et kæledyr med en kronisk eller igangværende lidelse, som du ønsker forsikret eller som er forsikret i andet selskab, så anbefaler vi at du kontakter os for afklaring af hvordan vi kan være behjælpelige med en evt. overflytning eller tegning af forsikring ved os.

 

Din police og betingelser

Har du tegnet en forsikring hos os, vil din police blive fremsendt til din e-Boks i løbet af ganske få dage. Vi vil råde dig til at læse denne igennem, så vi er sikre på at du har fået den forsikring du ønskede og så vi kan rette fejl og afklare eventuelle spørgsmål til policen så hurtigt som muligt. Kontakt os hurtigst muligt hvis du er i tvivl.

Dine betingelser finder du hér på siden under menupunktet "Betingelser". De fremsendes ikke pr. automatik til hverken email eller din e-Boks.

Har du hunde af racerne Engelsk Bulldog, Fransk Bulldog, Chow Chow eller Mops, beder vi dig være ekstra opmærksom på de få forbehold der er for disse. Forbeholdene gælder også blandinger af disse racer.

 

Betalingsservice
Vores betalinger er sat op til at køre via betalingsservice via de oplysninger du skal angive når du tegner forsikringen. Det vil sige, at hvis du køber forsikring til dit kæledyr sidst på måneden, kan der pga. tilmeldingsfristen til Betalingsservice, gå op til halvanden måned, før din første betaling er registreret, godkendt og synlig i din betalingsservice-oversigt. Derefter kører det med den valgte betalingsfrekvens.

Det betyder IKKE at din forsikring ikke er trådt i kraft! Kontakt os gerne hvis du er i tvivl om noget.

 

Opkrævningsgebyr og betalingsfrekvens

Du bestemmer om du vil betale pr. måned, pr. kvartal, halvårlig eller helårlig. Der tillægges et opkrævningsgebyr på pt. kr. 25,- pr valgte betalingsfrekvens.

Din forsikringspræmie er den samme uanset hvilken betalingsfrekvens du vælger, men du kan spare noget på gebyret ved fx at vælge årlig betaling frem for månedlig betaling. Vi anbefaler derfor altid at man overvejer hvilken betalingsfrekvens man har mulighed for.

Hvis du har flere forsikringer ved os, pålægges gebyret kun den ene police, du betaler altså ikke pr antal forsikring, kun pr. opkrævning.

Vores forsikringspræmie opgøres i dage pr år, og derfor kan betalinger - medmindre man vælger årlig betaling- variere med ganske få kroner. Det skyldes varierende antal dage pr. måned.

 

Forsikringens ikrafttræden
Hvis dit kæledyr ikke er forsikret i forvejen, er forsikringen gældende fra den dag, du tegner den eller fra den dag du har valgt som startdato. Man kan ikke forsikre sig bagud. 

 

Karensperiode

Der er en karensperiode på 14 dage ved sygdom.

Har du allerede en sygeforsikring i andet selskab, og ønsker at vi overtager denne, har du ved overtagelsen ingen karensperiode.

Hvalpe, killinger og unger af gnavere/kaniner har ingen karensperiode hvis de er under 16 uger når der tegnes forsikring på dem.

 

Overtagelse af forsikring fra andet selskab 

Hvis du i forvejen har en eksisterende forsikring på dit kæledyr i et andet forsikringsselskab, opsiger vi gerne denne forsikring for dig. Du skal blot meddele os hvilket selskab du har på nuværende tidspunkt og oplyse os dit policenummer, samt om du ønsker opsigelse med kort varsel (som er løbende måned + 1 måned) eller ønsker opsigelse til hovedforfald. Din forsikring hos os er i så fald gældende fra overtagelsesdatoen fra det andet selskab.

Forsikringer der opsiges med såkaldt "forkortet varsel" kan blive pålagt et gebyr fra det selskab der overflyttes fra. Hvor stort dette gebyr er, kan du få at vide ved det omtalte selskab. Opsigelse til hovedforfald er som oftest gratis.

 

Fortrydelse eller opsigelse af forsikringen
Skulle du fortryde din indtegning hos os, skal dette meddeles os skriftligt, inden der er gået 14 dage. Dette medfører ikke noget gebyr.

Du kan sende din fortrydelse eller opsigelse til os på [email protected]

Opsigelse ved os kan medføre et gebyr - kontakt os for nærmere info.