Forsikring af din hest!

I samarbejde med First kan vi tegne forsikring af din hest!

Din hesteforsikring tegnes hos vores samarbejdspartner First Forsikring, som har mange års erfaring på dette område.

 

 

Derfor anbefaler vi trygt, at du etablerer hesteforsikringen hos First - beregn din pris hér

 

Livsforsikring - Hvilke heste kan forsikres?

Livsforsikringen er basis-dækningen for alle typer af hesteforsikringer hos First.

I livsforsikringen er der automatisk en ansvarsforsikring, som følger den forsikrede hest. 

Alle heste kan livsforsikres, hvis de er sunde og raske, og endnu ikke fyldt 16 år.

Ved en valgt livsforsikringssum over kr. 50.000, kræves en sundhedsattest fra din dyrlæge, der er højst er 14 dage gammel.

Hvilke heste kan sygeforsikres og hvad dækker den?

Alle heste kan sygeforsikres, hvis de er sunde og raske, og endnu ikke fyldt 16 år. Sygeforsikringen tegnes som et tillæg til livsforsikringen, og kan derfor ikke tegnes separat. 

Forsikringen kan ikke tegnes for trav- og galopheste. 

Sygeforsikringen dækker 80% af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten ved sygdom eller ulykkestilfælde sket i forsikringstiden, samt medicin m.m. anvendt af dyrlægen.

Sygeforsikringen dækker op til livsforsikringssummen - dog max. kr. 70.000 pr. år og/eller pr. skade.

Du har en selvrisiko på kr. 2.000 pr. skade.

Hvad skal der til for at tegne sygeforsikring?

For at tegne sygeforsikring kræves en handel-/klinisk undersøgelse af hesten. Denne undersøgelse må højst være 14 dage gammel på tidspunktet for begæring af forsikring.

Bøjeprøve forlanges ikke for heste under 3 år.

 

Du kan også tegne forskellige tillægsforsikringer - kontakt First, for at høre nærmere og få beregnet din pris. 

 

Tab af anvendelighed som ridehest - klik her

Ved uanvendelighedsum op til kr. 49.000, kræves en handels/klinisk undersøgelse af hesten. Denne undersøgelse må højst være 14 dage gammel på tidspunktet for begæring af forsikring.

Ved uanvendelighedsum fra kr. 50.000, kræves en handels/klinisk undersøgelse og en handelsrøntgen af ben samt attest herfor. Disse undersøgelser må højst være 14 dage gamle på tidspunktet for begæring af forsikring.

Tab af anvendelighed som følge af ulykke - klik her

Hestens permanente uanvendelighed til det formål og den anvendelse hesten har på skadetidspunktet, som følge af et ulykkestilfælde sket i forsikringstiden.

Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefrakommende indvirkning på hestens legeme med påviselig beskadigelse af dette til følge.

Avlerforsikring - standard og embryo - klik her

Dette er en enestående avlerforsikring, som erstatter dine dokumenterede omkostninger i forbindelse med ifoling, samt drægtighedskontrol efter tidligst 45 dages drægtighed.

Forsikringen er særlig relevant ved mere kostbare ifolinger, herunder ET ved rugehopper. 

Forsikring af dit føl - klik her

Når drømmen er blevet til virkelig og man står med en lille ny beboer i stalden, er det en god idé allerede at begynde at tænke på forsikring. Forsikring for dit føl kan tegnes fra føllet er 9 dage gammelt og løber til føllet fylder 2 år (løbsheste 1 år).

 

Kontakt & Info

For at høre endnu mere om hesteforsikringerne, kan du altid kontakte First på telefon 70 70 24 70 eller på e-mail: [email protected]

se også www.first.dk

Læs mere i forsikringsbetingelserne hér